دکتر سید مسعود سیدان

پزشک عمومی
صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی
معرفی دکتر سیدان
دکتر سید مسعود سیدان هستم؛ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی همدان. در حیطه ی مسائل پوست، مو و زیبایی و بیماری های داخلی و قلبی مشغول به طبابت هستم. آدرس پیج کاری من در اینستاگرام: @dr.masoudseyedan
دکتر سید مسعود سیدان هستم؛ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی همدان. در حیطه ی مسائل پوست، مو و زیبایی و بیماری های داخلی و قلبی مشغول به طبابت هستم. آدرس پیج کاری من در اینستاگرام: @dr.masoudseyedan