دکتر رضا شفیع پور
دکتر رضا شفیع پور شماره نظام پزشکی (107893)
متخصص ارتوپدی

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر رضا شفیع پور
  • درمان شکستگی آرنج
  • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
  • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
  • درمان شکستگی کشکک زانو
  • درمان دررفتگی کشکک زانو
  • درمان پارگی تاندون زانو
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر رضا شفیع پور
درد گردن
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
شکستی دست
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
گرفتگی عروق پا وساتیک
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
درد انگشت پا
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
دررفتگی مادرزادی لگن
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
آسیب دیدگی کهنه
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
شکستگی پا
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
شکستگی ناخن دست
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
آسیب دیدگی زانو
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر رضا شفیع پور
پارگی رباط صلیبی
دکتر رضا شفیع پور
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

گالری تصاویر