فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
متخصص ارتوپدی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره فلوشیپی آرتروپلاستی زانو
اتریش
١٣٩٥