دکتر نازنین شاه حسینی
دکتر نازنین شاه حسینی
تهران
شماره نظام : 81986
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 2 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۹
متخصص داخلی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی