دکتر وحید شاملی
تهران
شماره نظام : 90886
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد 24 تیر
دکتر وحید شاملی
در رفتگی لگن
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
سلام خسته نباشید
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
درد لگن
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
برامدگی در کمر زیر گردن ک...
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
درد دست و پشت بدن
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
درد دست
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
چگونگی تشخیص نکروز مفصل ر...
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
سر شدن انگشت
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
درد باسن چپ
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر وحید شاملی
ورم مفصل انگشت سبابه
دکتر وحید شاملی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی