دکتر وحید شاملی
تهران
شماره نظام : 90886
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 6 ساعت
نوبت حضوری 55,000 تومان اولین وقت آزاد 18 خرداد
نوبت دهی دکتر وحید شاملی

لطفاً علت درخواست مراجعه حضوری را تکمیل کنید.
لطفاً محل مورد نظر را انتخاب کنید.

مطب دکتر وحید شاملی شریعتی، ابتدای ظفر، ساختمان سبز، پلاک 7، واحد3

لطفا روز ویزیت را انتخاب کنید.
لطفاً ابتدا محل مورد نظر را انتخاب کنید.

در حال بارگزاری ساعت ها
لطفاً زمان درخواستی را انتخاب کنید.
وقت را برای چه کسی می خواهید؟
   
نوبت انتخاب شده: {{selectedTimeText}}