دکتر سکینه خاتون شریف
دکتر سکینه خاتون شریف
آذربایجان شرقی ، تبريز
شماره نظام : 33415
مکان های من
P
آذربایجان شرقی، تبريز، خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، کلینیک گلگشت، طبقه ششم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33357782 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00