دکتر شیرین زمانی
دکتر شیرین زمانی شماره نظام پزشکی (37827)
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر شیرین زمانی
  • درمان خشکی مفصل آرنج
  • درمان شکستگی آرنج
  • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
  • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
  • درمان شکستگی کشکک زانو
  • درمان دررفتگی کشکک زانو
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر شیرین زمانی
ضرب دیدن و کبودی آرنج
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
دررفتگی لگن نوزاد
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
صفحه رشد
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
لنگش پا پسر ۳ ساله ام
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
درمان غوص کمر
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
گردن درد
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
پای پرانتزی
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
زانو درد کودک
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
پا درد
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل  

دکتر شیرین زمانی
فلج ارب نوزاد
دکتر شیرین زمانی
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ارتوپدی کودکان
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ ار...

قبل