اطلاعات تماس و نوبت دهی

کلینیک آراد

کرمان، شهر بابك، بلوار جهاد، کلینیک آراد

4115002 034

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 21:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مهرناز فلاح تفتی
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد