دکتر مهرناز فلاح تفتی

دکتر مهرناز فلاح تفتی

تهران

تهران، تهران

****4115 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 21:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان دوبینی چشم
 • درمان ترومبوز مغزی
 • درمان آمبولی مغزی