نوبت دهی اینترنتی
P
کرمان، كرمان، خیابان خورشید، کوچه ی 78، جنب داروخانه، طبقه ی اول (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32719844 034
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
یک شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
دوشنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
سه شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30
چهارشنبه ها : از ساعت 16:30 الی 20:30