دکتر تکتم حیدری
دکتر تکتم حیدری شماره نظام پزشکی (144023)
دندانپزشک

خراسان رضوی ، مشهد

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر تکتم حیدری
  • عصب کشی دندان
  • درمان آبسه لثه
  • جرم گیری دندان
  • درمان دندان قروچه
  • کشیدن دندان عقل
  • درمان مجدد ریشه دندان
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر تکتم حیدری
بوی بد بین دندان ها
دکتر تکتم حیدری
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر تکتم حیدری
دندان
دکتر تکتم حیدری
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر تکتم حیدری
دندان دردی
دکتر تکتم حیدری
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر تکتم حیدری
عصب کشی دندان عقل
دکتر تکتم حیدری
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر تکتم حیدری
سرگیجه و عدم تعادل
دکتر تکتم حیدری
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر تکتم حیدری
ورم لثه
دکتر تکتم حیدری
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر تکتم حیدری
ورم لثه
دکتر تکتم حیدری
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل