اطلاعات تماس و نوبت دهی

پلی کلینیک تخصصی بقیه الله العظم

مازندران، ساري، ساری، انتهای خیابان فرهنگ، ابتدای خیابان قارن، پلی کلینیک بقیه الله العظم

21825760 011

شنبه تا یک شنبه و سه شنبه ها از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 14:00، پنج شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 19:00

آخرین سوالات دکتر قنبری
مجموع 3 مورد.
دکتر وهاب قنبری
پایین امدن نتروفیل خون به...
دکتر وهاب قنبری
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر وهاب قنبری
رفلاکس
دکتر وهاب قنبری
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر وهاب قنبری
آزمایش تیرویید
دکتر وهاب قنبری
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان