دکتر زهرا دانشمندی

دکتر زهرا دانشمندی

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

بیمارستان مسیح دانشوری

تهران، خیابان شهید باهنر، دارآباد، درمانگاه بیمارستان مسیح دانشوری

****22291 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 15:00، یک شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 12:00 ظهر

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان کهیر
 • تست آلرژی غذایی
 • درمان آلرژی به حشرات
 • درمان بیماری های نقص ایمنی
 • درمان پولیپ آلرژیک
 • حساسیت زدایی دارویی
 • حساسیت زدایی غذایی
 • تست آلرژی دارویی
 • تست پوستی آلرژیک (تست پریک)
 • درمان سرفه مزمن
 • درمان آلرژی تنفسی
 • درمان آسم