دکتر فاطمه ضامنی
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر فاطمه ضامنی
  • درمان ناباروری
  • درمان التهاب تیروئید
  • درمان ندول تیروئید
  • درمان سرطان تیروئید
  • درمان دیابت نوع 1
  • درمان دیابت نوع 2
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر فاطمه ضامنی
خود ایمنی تیروئید
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

قبل  

دکتر فاطمه ضامنی
دیابت
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

قبل  

دکتر فاطمه ضامنی
کم کاری تیروئید
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

قبل  

دکتر فاطمه ضامنی
تیروئید
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

قبل  

دکتر فاطمه ضامنی
کاهش رشد
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

قبل  

دکتر فاطمه ضامنی
کم کاری تیرویید
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

قبل  

دکتر فاطمه ضامنی
پرمویی
دکتر فاطمه ضامنی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
فوق تخصص غدد درون ریز و م...

قبل