دکتر عبدالله زندی
دکتر عبدالله زندی
تهران
شماره نظام : ٣٩١٠٧
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۱
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
متخصص جراحی عمومی
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی
اثرات و کارهای علمی:

۱-۱۰ years Hydatid Disease in North of Iran

۲-Kidney trauma in Multiple Trauma Patient

۳-۳۰Total Colectomy and illial pouch without Iliastomy

۴-۱۰۰ Rectal cancer with preparation Chemo Rt

۵-۵Year Iranian Experians in lapband surgery MESA Tunes

۶-۷ Year result for CAPD for Chronic Renal Disease in IranProfessional Training :

۱۹۹۸ دوره استپلینگ بیمارستان امام حسین تهران

۱۹۹۹ دوره جراحی لاپاراسکوپی در بیمارستان آراد تهران

۲۰۰۰ دوره پیشرفته جراحی لاپاراسکوپی دربیمارستان آمریکایی بیروت-لبنان

۲۰۰۱ دوره جراحی اندوواسکولار و پیوند بیمارستان رویال لندن

۲۰۰۱ دوره جراحی درمان چاقی در دانشگاه هال انگلستان

۲۰۰۵ دوره پیشرفته جراحی درمان چاقی در پاریس فرانسه

۲۰۰۶ دوره پیشرفته درمان جراحی چاقی در لیون فرانسه

۲۰۰۷ دوره پیشرفته درمان لاپاراسکوپی کولورکتال در پاریس فرانسه

۲۰۰۹ دوره لاپاراسکوپی ترمیم جدار شکم در بادن آلمان

۲۰۱۱ دوره ترمیم فتق های جدار شکم در پاریس فرانسه

در تهران ATLS (Advanced Trauma Life Support ) ۲۰۱۱ دورهProfessional Experience :

۱۹۹۱-۱۹۹۳ طرح پزشکی عمومی در کردستان

۱۹۹۳-۱۹۹۷ دوره رزیدنتی جراحی عمومی در بیمارستان امام حسین تهران-دانشگاه شهید بهشتی

۱۹۹۷-۲۰۰۰ جراح عمومی و لاپاراسکوپیست دربیمارستان ایرانی دوبی-امارات

۲۰۰۰-۲۰۰۱ دوره بالینی بیمارستان رویال لندن

۲۰۰۱-۲۰۱۱ جراح عمومی و لاپاراسکوپیست در بیمارستانهای زعیم-خاتم الانبیا-آتیه و پارسیان