خدمات قابل ارائه توسط دکتر عبدالله زندی
جراحی طحال، فتقهای شکمی و کیست های شکم و ...
انواع روش های جراحی چاقی به شیوه لاپاراس ...
جراحی سرطان های دستگاه گوارش