اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک بعثت 2

کرمان، كرمان، بعد از بیمارستان باهنر، خیابان قرنی نبش قرنی ٦

32252620 034

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر فرشاد زند رحیمی
مجموع 3 مورد.
دکتر فرشاد زند رحیمی
آسیب دیدگی زانو
دکتر فرشاد زند رحیمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر فرشاد زند رحیمی
پیوند انگشت شست نوزاد
دکتر فرشاد زند رحیمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر فرشاد زند رحیمی
بیرون زدگی استخوان سرشانه
دکتر فرشاد زند رحیمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل