اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک بعثت 2

کرمان، كرمان، بعد از بیمارستان باهنر، خیابان قرنی نبش قرنی ٦

32252620 034

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر زند رحیمی
مجموع 3 مورد.
دکتر فرشاد زند رحیمی
صدا در مفصل ران
دکتر فرشاد زند رحیمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر فرشاد زند رحیمی
برآمدگی استخوان روی کتف س...
دکتر فرشاد زند رحیمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر فرشاد زند رحیمی
کتف درد
دکتر فرشاد زند رحیمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی