مکان های من
P
کرمان، كرمان، بعد از بیمارستان باهنر، خیابان قرنی نبش قرنی ٦ (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32252620 034
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00