بازگشت به لیست سوالات
ز.خ
عنوان :

عمل بینی

متخصص گوش، حلق و بینی
بینی من گوشتی هست میخواستم ببینم میشه عمل کرد و با چه هزینه ای؟و چند درصد کوچیک میشه؟ایا برمیگرده گوشتش؟

دکتر امیر سجادیان

بینی گوشتی قابل عمل است ولی نتایج ان در مقایسه با به اصطلاح بینیهای استخوانی ضعیفتر است