سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.
دکتر امیر حسین یزدانی
درد پا و زانو درد
دکترامیر حسین یزدان...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سعید صفرنژاد
ترشح از ناف
دکترسعید صفرنژاد
متخصص داخلی

قبل  

دکتر مجتبی عاملی
دفع نشدن مدفوع
دکترمجتبی عاملی
متخصص کلیه و مجاری ا...

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
درد پا
دکترامیر حسین یزدان...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر مرتضی محمدی
تقویت مو
دکترمرتضی محمدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل  

دکتر رزیتا حسینی
ادرار خونی کودک
دکتررزیتا حسینی
فوق تخصص نفرولوژی کو...

قبل  

دکتر سعید صفرنژاد
سوال درباره عکس موجو...
دکترسعید صفرنژاد
متخصص داخلی

قبل  

دکتر مرتضی محمدی
ریزش سکه ای ریش و رو...
دکترمرتضی محمدی
متخصص پوست، مو و زیب...

قبل