سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.
دکتر عبدالله زندی
فیشر
دکتر عبدالله زندی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر صدیقه آذری
عقب افتادن عادت ماهانه
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر شکوه السادات میرعلایی
مشکل کیست تخمدان و تداخل ...
دکتر شکوه السادات میرعلایی
متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ نازایی و IVF
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل  

دکتر مصطفی نبی زاده
ناتوانی جنسی
دکتر مصطفی نبی زاده
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
متخصص کلیه و مجاری ادراری...

قبل  

دکتر رضا بیدکی
سوال
دکتر رضا بیدکی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر امیر حسین یزدانی
دیسک گردن
دکتر امیر حسین یزدانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

قبل  

دکتر صدیقه آذری
درد گرفته کمرورحم
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و نازایی
متخصص زنان، زایمان و نازا...

قبل