بازگشت به لیست سوالات
ش.ف
عنوان :

گوارشی

فوق تخصص گوارش و کبد
علت دل پیچه شدید که با اسحال همراه است و در عین حال هیچ گونه اشتهایی به هیچ چیز خوراکی ندارد

شرح حال تون ناقصه.سن ویال .جنس بیمار ومدت بیماری کاهش وزن.تعداد دفعات اسهال در روز

بیمار یک زن 50 ساله وتقریبا دوماه است چنین حالت هایی دارد و خون در مدفوعش نیست
وکاهش وزن خیلی کمی داشته است
به علت اینکه هیچ گونه اشتهایی ب غذا ندارد اگر کمی غذا بخورد ب خاطر همون دو یا سه بار اسهال میشود

نیاز به ازمایش وکولونوسکوپی واندوسکوپی داره به فوق گوازش مراجعه کنید

خیلی ممنون از راهنماییتونسوالات مشابه