بازگشت به لیست سوالات
ل.ق
عنوان :

التهاب چشم در اثر سینوزیت

متخصص گوش، حلق و بینی و ف ...
من برا سینوزیتم دارو مصرف میکردم به مدت دوهفته که دیشب یه دارو به اسم فاراکلد مصرف کردم بعد نصف شب دیدم پلکام کلا ورم کرده!این از آلرژیه یا سینوزیت ؟چیکارکنم تا ورمش بره

دکتر رزیتا جعفری

ممکنه. عفونت سینوس به چشم برسد برای همین باید دراولین فرصت بررسی شوید