سوالات پزشکی گروه دندانپزشکی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر سارا سلیمانی
دندان عقل
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر حامد کاظمی
جوش سفید
دکتر حامد کاظمی
متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
متخصص بیماری های دهان و ف...

دکتر سارا سلیمانی
ورم صورت
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر روشنک منتظری هدشی
خرد شدن دندون
دکتر روشنک منتظری هدشی
متخصص دندانپزشکی کودکان
متخصص دندانپزشکی کودکان

دکتر مهدی حسینیان
ایمپلنت
دکتر مهدی حسینیان
متخصص جراحی دهان و فک و صورت
متخصص جراحی دهان و فک و ص...

دکتر سارا سلیمانی
دندان درد
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر سارا سلیمانی
حفره خشک دندان
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر روشنک منتظری هدشی
دندان نوزاد ده ماهه
دکتر روشنک منتظری هدشی
متخصص دندانپزشکی کودکان
متخصص دندانپزشکی کودکان

دکتر سارا سلیمانی
دندان درد و کرونا
دکتر سارا سلیمانی
دندانپزشک
دندانپزشک

دکتر روشنک منتظری هدشی
دندان نوزاد ده ماهه
دکتر روشنک منتظری هدشی
متخصص دندانپزشکی کودکان
متخصص دندانپزشکی کودکان