سوالات پزشکی گروه گوارش و کبد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر محمدرضا فضلی
درد سمت راست بالای شکم
دکتر محمدرضا فضلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
هپاتیت B
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر محمدرضا فضلی
درد شکم
دکتر محمدرضا فضلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر محمدرضا فضلی
فتق مری
دکتر محمدرضا فضلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد