سوالات پزشکی گروه گوارش و کبد

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر پانته آ تاجیک
دردشکم
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر فرهاد برازنده نویری
زخم اثنی عشر
دکتر فرهاد برازنده نویری
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پژمان علوی نژاد
معده درد
دکتر پژمان علوی نژاد
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر بهفر پاکباز
ازمایش کبد
دکتر بهفر پاکباز
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر بهفر پاکباز
شکم درد
دکتر بهفر پاکباز
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر پانته آ تاجیک
مشاوره در خصوص شیر خشک
دکتر پانته آ تاجیک
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر محمدرضا فضلی
ریفلاکس و زخم معده
دکتر محمدرضا فضلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر سید علیرضا کابلی
کمبود منیزیم
دکتر سید علیرضا کابلی
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر مستعان موسویان
گوارش
دکتر مستعان موسویان
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر علیرضا پیمان فر
رفلاکس و بادگلو
دکتر علیرضا پیمان فر
فوق تخصص گوارش و کبد
فوق تخصص گوارش و کبد