سوالات پزشکی گروه عفونی و گرمسیری

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر داود ثنائی
عرق و سرفه ی تک و توک
دکتر داود ثنائی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر داود ثنائی
تعرق شبانه
دکتر داود ثنائی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر سیما محسنی آهنگر
مشکوک بودن به کرونا
دکتر سیما محسنی آهنگر
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر عادل فلاح قاجاری
تنگی نفس
دکتر عادل فلاح قاجاری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر عادل فلاح قاجاری
کرونا
دکتر عادل فلاح قاجاری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

دکتر داود ثنائی
کرونا
دکتر داود ثنائی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...