سوالات پزشکی گروه جراح پلاستیک و زیبایی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر مهدی غنچه
جراحی زیبایی گوش
دکتر مهدی غنچه
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستی...

دکتر حمید عارف پور
سوختگی
دکتر حمید عارف پور
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
فوق تخصص جراحی پلاستی...