فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی

یک فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی در موضوعاتی مربوط به جنبه های پیشگیری، تشخیص و درمان آلرژی مثل آسم، آلرژی بینی، چشم، اگزما، کهیر، آنافیلاکسی، آلرژی های دارویی و غذایی و نیز بیماری های نقص ایمنی اولیه، ثانویه، خود ایمنی و بیماری های مرتبط فعالیت می کند.
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی ...
ویزیت ویدئویی 24,500 تومان اولین وقت آزاد 1 اسفند
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 5 روز
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی ...
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده
نوبت حضوری 50,000 تومان اولین وقت آزاد 29 بهمن