متخصص جراحی عمومی

یک متخصص جراحی عمومی در موضوعاتی مربوط به درمان بیماری های قسمت های مختلف بدن انسان با استفاده از روش های درمانی جراحی مثل جراحی بیماری های دستگاه گوارش، شکم، گردن، غدد درون ریز و پستان فعالیت می کند.
متخصص جراحی عمومی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی