متخصص جراحی عمومی

یک متخصص جراحی عمومی در موضوعاتی مربوط به درمان بیماری های قسمت های مختلف بدن انسان با استفاده از روش های درمانی جراحی مثل جراحی بیماری های دستگاه گوارش، شکم، گردن، غدد درون ریز و پستان فعالیت می کند.
متخصص جراحی عمومی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 8 روز
نوبت حضوری 45,000 تومان اولین وقت آزاد 5 خرداد
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 6 خرداد
متخصص جراحی عمومی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 ساعت
نوبت حضوری 38,400 تومان اولین وقت آزاد 5 خرداد
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 7 خرداد
آذربایجان شرقی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
هرمزگان