کلینیک تخصصی پوست و موی بهروز

کلینیک تخصصی پوست و موی بهروز

پاسداران، بوستان نهم، روبروی بیمارستان لبافی نژاد، پلاک ۱۱۸

22575757

%
P
متقاضیان عزیز جهت درخواست وقت ویزیت روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۹:۰۰ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ به شماره ۲۲۵۷۵۷۵۷ تماس بگیریند.