دکتر آیدا دهکردی
دکتر آیدا دهکردی
دکترا حرفه ای داروسازی
شماره نظام : 23308
آخرین سوالات دکتر دهکردی
مجموع 3 مورد.
دکتر آیدا دهکردی
پلاگر
دکتر آیدا دهکردی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر آیدا دهکردی
سر درد، حالت تهوع، بدن در...
دکتر آیدا دهکردی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی

دکتر آیدا دهکردی
فشار خون بالا
دکتر آیدا دهکردی
دکترا حرفه ای داروسازی
دکترا حرفه ای داروسازی