فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران