دکتر احمدرضا نصر
دکتر احمدرضا نصر شماره نظام پزشکی (52982)
فوق تخصص جراحی قلب و عروق

اصفهان

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران