مکان های من
P
آذربایجان شرقی، تبريز، چهارراه باغ شمال، ابتدای 17 شهریور جدید، ساختمان برتر، طبقه 4 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 35546720 041 - 35546722 041
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00