فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
۱۳۹۳