نوبت دهی اینترنتی
P
یزد، يزد، خیابان فرخی، بیمارستان شهید رهنمون (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36271300 035
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 18:00 الی 20:00