دکتر زهره عطائی نژاد

دکتر زهره عطائی نژاد

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

بیمارستان امام خمینی

ایلام، خیابان آیت الله حیدری، بیمارستان امام خمینی

****33337 084 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 14:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان تشنج (صرع)
 • درمان کیست کلوئید
 • درمان کیست آراکنوئید مغز
 • درمان تومورهای هیپوفیز
 • درمان بی ثباتی ستون فقرات
 • درمان تومورهای نخاعی
 • درمان تنگی کانال نخاعی کمر
 • درمان تنگی کانال نخاعی گردن
 • درمان فتق دیسک گردن
 • درمان فتق دیسک کمر
 • درمان ضربه مغزی
 • درمان هیدروسفالی