دکتر جوادرضا باهوش
دکتر جوادرضا باهوش شماره نظام پزشکی (72060)
متخصص داخلی

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر جوادرضا باهوش
  مشاهده تمامی خدمات
  آخرین سوالات پاسخ داده شده
  دکتر جوادرضا باهوش
  درد نزدیک قلب
  دکتر جوادرضا با...
  متخصص داخلی

  قبل  

  دکتر جوادرضا باهوش
  قند
  دکتر جوادرضا با...
  متخصص داخلی

  قبل  

  دکتر جوادرضا باهوش
  تالاسمی
  دکتر جوادرضا با...
  متخصص داخلی

  قبل  

  دکتر جوادرضا باهوش
  درد داخلی
  دکتر جوادرضا با...
  متخصص داخلی

  قبل