دکتر حمید براهیمی
دکتر حمید براهیمی
تهران
شماره نظام : 32171
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۹
متخصص داخلی
۱۳۷۶
دارای بورد تخصصی