دکتر محمدحسن بمانیان
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر محمدحسن بمانیان
  • درمان کهیر
  • تست آلرژی غذایی
  • درمان آلرژی به حشرات
  • درمان بیماری های نقص ایمنی
  • درمان پولیپ آلرژیک
  • حساسیت زدایی دارویی
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر محمدحسن بمانیان
حساسیت
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
سردرد تعرق زیاد گلودرد
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
الرژی
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
واکسن هپاتیت B
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
سرفه خشک
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
کهیر
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
سرفه و گلودرد
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
کهیر
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
عفونت های دهانی
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل  

دکتر محمدحسن بمانیان
آلرژی فصلی
دکتر محمدحسن بمانیان
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولو...

قبل