اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر صنم دانایی برومند
  • عصب کشی دندان
  • کشیدن دندان
  • پرکردن دندان
  • جرم گیری دندان
  • اصلاح طرح لبخند
  • سفید کردن دندان (بلیچینگ)
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر صنم دانایی برومند
درد لوزه
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
تورم لثه
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
سلام خانم دکتر من ۴۴...
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل