دکتر صنم دانایی برومند
دکتر صنم دانایی برومند شماره نظام پزشکی (108280)
دندانپزشک

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر صنم دانایی برومند
  • عصب کشی دندان
  • کشیدن دندان
  • پرکردن دندان
  • جرم گیری دندان
  • اصلاح طرح لبخند
  • سفید کردن دندان (بلیچینگ)
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر صنم دانایی برومند
جرمگیری
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
پوسیدگی و آهکی بودن دندان...
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
لکه روی زبانم
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
سلام خانم دکترمن ته زبونم...
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
ورم گونه
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
عصب کشی و ایمپلنت
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
ورم لثه و درد دندان
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
ریمو کامپوزیت
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
درد شدید و مداوم بعد از ع...
دکتر صنم دانایی برومند
دندانپزشک
دندانپزشک

قبل