دکتر صنم دانایی برومند
دکتر صنم دانایی برومند شماره نظام پزشکی (108280)
دندانپزشک

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر صنم دانایی برومند
  • عصب کشی دندان
  • کشیدن دندان
  • پرکردن دندان
  • جرم گیری دندان
  • اصلاح طرح لبخند
  • سفید کردن دندان (بلیچینگ)
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر صنم دانایی برومند
درمورد دندان پزشگی
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
دندان
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل  

دکتر صنم دانایی برومند
دندان درد
دکتر صنم دانایی بروم...
دندانپزشک

قبل