فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۸۴
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران