دکتر صنم دانایی برومند
تهران
شماره نظام : 108280
خدمات قابل ارائه توسط دکتر صنم دانایی برومند
عصب کشی دندان
کشیدن دندان
پرکردن دندان
جرم گیری دندان
اصلاح طرح لبخند
سفید کردن دندان (بلیچینگ)