دکتر صنم دانایی برومند
دکتر صنم دانایی برومند شماره نظام پزشکی (108280)
دندانپزشک

تهران

خدمات قابل ارائه توسط دکتر صنم دانایی برومند
عصب کشی دندان
کشیدن دندان
پرکردن دندان
جرم گیری دندان
اصلاح طرح لبخند
سفید کردن دندان (بلیچینگ)