اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر مجید درکاهیان
  • نوار قلب
  • تست ورزش
  • اکوکاردیوگرافی
  • آنژیوگرافی
  • درمان گرفتگی عروق کرونر قلب
  • درمان نارسایی قلبی
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر مجید درکاهیان
تیر کشیدن سینه سمت چ...
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
قلب
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
دست دردوپشت درد
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل  

دکتر مجید درکاهیان
RBBB
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و ف...

قبل