دکتر مجید درکاهیان
دکتر مجید درکاهیان
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
تهران
شماره نظام : 94764
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص قلب و عروق
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
۱۳۹۲
دانشگاه علوم پزشکی ایران