دکتر مرتضی دهنوخلجی
دکتر مرتضی دهنوخلجی
خراسان رضوی ، نيشابور
شماره نظام : 140981
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر مرتضی دهنوخلجی

خراسان رضوی، نيشابور، خیابان عطار 9، ساختمان پزشکان یاس، طبقه 3

43329548 051

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر دهنوخلجی
مجموع 3 مورد.
دکتر مرتضی دهنوخلجی
درد مچ دست راست
دکتر مرتضی دهنوخلجی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی دهنوخلجی
درد پاه ها در شبها طوری ک...
دکتر مرتضی دهنوخلجی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی دهنوخلجی
التهاب مهره کمر
دکتر مرتضی دهنوخلجی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی