اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر مرتضی دهنوخلجی

خراسان رضوی، نيشابور، خیابان عطار 9، ساختمان پزشکان یاس، طبقه 3

43329548 051

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مرتضی دهنوخلجی
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد