دکتر مرتضی دهنوخلجی
دکتر مرتضی دهنوخلجی
خراسان رضوی ، نيشابور
شماره نظام : 140981
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۲
متخصص ارتوپدی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی