دکتر مرتضی دهنوخلجی
دکتر مرتضی دهنوخلجی
خراسان رضوی ، نيشابور
شماره نظام : 140981
مکان های من
P
خراسان رضوی، نيشابور، خیابان عطار 9، ساختمان پزشکان یاس، طبقه 3 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43329548 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00