دکتر الهه آرسته
دکتر الهه آرسته
خوزستان ، ايذه
شماره نظام : ۱۴۶۲۶۲
مکان های من
P
خوزستان، ايذه، بلوار مدرس، ساختمان پزشکان رازی، طبقه 3 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43637704 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00

P
خوزستان، ايذه، خیابان حر، بیمارستان شهدا (مسیر یابی)
تلفن تماس : 43632821 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00