مکان های من
P
اردبیل، گرمي، خیابان دکتر بهشتی، جنب دانشگاه پیام نور، بیمارستان ولایت (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32643028 045 - 32643030 045
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 16:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 16:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 16:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 16:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 16:00