دکتر محمد فرانوش
دکتر محمد فرانوش شماره نظام پزشکی (39594)
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر محمد فرانوش
  مشاهده تمامی خدمات
  آخرین سوالات پاسخ داده شده
  دکتر محمد فرانوش
  خون
  دکترمحمد فرانوش
  فوق تخصص هماتولوژی و...

  قبل  

  دکتر محمد فرانوش
  خون
  دکترمحمد فرانوش
  فوق تخصص هماتولوژی و...

  قبل  

  دکتر محمد فرانوش
  کمبود گلبول سفید
  دکترمحمد فرانوش
  فوق تخصص هماتولوژی و...

  قبل  

  دکتر محمد فرانوش
  آزمایش خون
  دکترمحمد فرانوش
  فوق تخصص هماتولوژی و...

  قبل